Archives for Warto przeczytać

D. H. Stern – Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu

Żydowski komentarz do Nowego Testamentu, który oddało do rąk czytelnika wydawnictwo Vocatio to nieoceniona pomoc w zgłębianiu Biblii. Często czytając Nowy Testament zapominamy o środowisku jego powstania, o kontekście kulturowym, próbujemy odczytać Jezusa według naszego klucza. Jeśli jednak chcemy poznać prawdziwe oblicze Boga-Człowieka nie możemy pozbawiać go Jego tożsamości. David Stern, Żyd wierzący w Jezusa z niezwykłym wyczuciem tłumaczy znany nam wszystkim Nowy Testament, w świetle kultury, języka, czasów w jakich Mesjasz Izraela chodził po ziemi. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy sięgają po Nowy Testament by lepiej poznać swojego zbawiciela.
Read More

Brat Efraim – Jezus Żyd praktykujący

Sam tytuł owej książki dla wielu będzie szokiem. Zbyt często odłączamy Jezusa od Jego korzeni. Zbyt często zapominamy, że przyszedł na świat w konkretnej kulturze, w konkretnej rodzinie. Ta pozycja może być pomocna w zgłębianiu korzeni Chrystusa, odkrywaniu Jego żydowskiej tożsamości. Wiele ze zwyczajów wzmiankowanych w Nowym Testamencie pozostaje dla nas niezrozumiałymi. Mijamy je w tekście jako coś z jednej strony oczywistego, z drugiej nieodgrywającego znaczącej roli w historii Jezusa. Tracimy w ten sposób okazję do poznania lepiej Boga, który stał się człowiekiem. Książka Jezus Żyd praktykujący może być naszym przewodnikiem po świecie, którego częścią jest Jezus. Może prowadzić nas
Read More