Archives for Warto przeczytać

Co warto przeczytać (a co nie jest w wersji książkowej)

Proponujemy również zapoznanie się z następującymi dokumentami lub opracowaniami: Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku do religii niechrześcijańskich (szczególnie pkt 4): https://religie.wiara.pl/doc/471908.Nostra-aetate-Deklaracja-Soboru-Watykanskiego-II-o-stosunku Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Pamięć i pojednanie – Kościół i winy przeszłości https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_pl.html#:~:text=W%20ten%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20spos%C3%B3b%20wspomnienie%20zgorsze%C5%84%20z%20przesz%C5%82o%C5%9Bci,wczoraj%20mo%C5%BCe%20sprzyja%C4%87%20odnowie%20i%20pojednaniu%20w%20tera%C5%BAniejszo%C5%9Bci. Dabru emet – żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (ogłoszone 10 września 2000) (https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/dabru_emet_pl.html „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29) Refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko- żydowskich z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” (art. 4) https://religie.wiara.pl/doc_pr/2926520.Bo-dary-laski-i-wezwanie-Boze-sa-nieodwolalne-Rz-11-29
Read More

Judaizm Mesjanistyczny. W drodze do kościoła czy do synagogi?

W stosunkowo stabilnym polskim świecie religijnym ożywione dyskusje wywołuje ruch religijny nazywany judaizmem mesjanistycznym, Ruchem mesjanistyczno-żydowskim lub ruchem Żydów mesjanistycznych. A to dlatego, że pomiędzy Kościołem a Synagogą powstał – kłopotliwy dla jednej i drugiej strony – religijny pomost po którym kroczą Żydzi mesjanistyczni. Część z nich podąża w stronę chrześcijaństwa, a część w stronę judaizmu. Generuje to pytania dotyczące zarówno natury tego ruchu, jak i tożsamości jego wyznawców. – Jak doszło do jego powstania i dlaczego nazywa się go judaizmem? – Kim są Żydzi mesjanistyczni i jakie są podstawy ich wiary? Odpowiedzi na te pytania zawarte są na kartach
Read More

Tydzień z życia Baranka

Ta pozycja przeniesie Cię w klimat historyczny i duchowy I wieku w Izraelu, podczas pamiętnych Świąt Paschy, kiedy to Mesjasz zostaje ukrzyżowany. Bohater opowieści jest zwykłym Żydem o imieniu Jaakow, który śledząc wydarzenia tygodnia paschalnego w Jerozolimie, przychodzi do osobistej wiary w Jezusa! Patrząc z perspektywy autora tej relacji lepiej zrozumiemy społeczne i obyczajowe realia, w jakich przyszło żyć Jezusowi i jego uczniom. Ta historia zupełnie podbije twe serce i pokaże Ci w świeży sposób głębię ofiary Mesjasza. Będzie też inspirującą lekturą dla nastolatka! Wydawnictwo Drzewo Oliwne,
Read More

Jedna owczarnia, jeden Pasterz

Największe przebudzenie wszechczasów stoi wciąż przed nami: Przyjęcie ludu Izraela! Życie z martwych – dla wszystkich ludów na całym świecie. Aby ten potężny plan Boga mógł się urzeczywistnić, potrzebni są kapłani; wierzący, którzy zajmą swoje miejsce w modlitwie po stronie Izraela i w wierze zanurzą swoje stopy w Jordanie, aby doświadczyć, w jaki sposób Bóg otwiera drogę do Ziemi Obiecanej. Wówczas całe Ciało Chrystusa – z Żydów i narodów – dojdzie do jedności wiary i pełni Bożej. Czy słyszysz to wołanie?Czuję mocne przynaglenie i modlę się, by Kościół usłyszał wołanie Boga i zajął swoje miejsce. Wtedy również tutaj, w tej
Read More

Chrześcijanie wobec Żydów. Od Jezusa po inkwizycję. XV wieków trudnych relacji

Nie ma bliższych sobie religii i nie ma trudniejszej historii. Najnowsza książka abp. Grzegorza Rysia, historyka mediewisty, to niezwykła próba ukazania stosunku chrześcijan do Żydów w starożytności i wiekach średnich, zatem w okresie budowania tożsamości zarówno Kościoła, jak i judaizmu rabinicznego. Wspólne relacje wyznawców obu religii od początku naznaczone były napięciem, które z biegiem lat pogłębiało się i obejmowało kolejne dziedziny życia, by osiągnąć apogeum w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa. Wtedy to pojawiły się krucjaty, pogromy, wypędzenia i inkwizycja. Powstała rana, którą coraz trudniej było wyleczyć. Wyjątkowo odważna, poparta źródłami, analizą tekstów i wydarzeń, a jednocześnie przystępna opowieść o bolesnym pęknięciu
Read More

Kościół a Synagoga (30-313 r. po Chr.). Na rozdrożu

„Jak doszło do oddzielenia się Kościoła i Synagogi? Jakie procesy stoją za separacją judaizmu i chrześcijaństwa? Jakie czynniki wpłynęły na rozejście się dróg tych dwóch odrębnych dziś religii? Odpowiadając na te pytania  Autor nie pozostaje tylko w wąskim obszarze nauk teologicznych, ale śmiało wkracza na obszar nauk społecznych, historycznych i politycznych. Bazując na wcześniej przeprowadzonym status quaestionis Autor w sposób  nowatorski ukazuje istotny problem relacji pomiędzy dwiema siostrzanymi religiami – Ecclesią i Synagogą. Struktura książki zbudowana jest w oparciu o kryterium chronologiczne, które nie jest ograniczone cezurą takich  wydarzeń jak zgromadzenie rabinów w Jabne (71-89 po Chr.) czy powstanie Bar Kochby (132-135).
Read More

Jezus Król Żydowski?

Jezus, Król żydowski? Judaizm mesjanistyczny, żydowscy chrześcijanie i teologia postsupersesjonistyczna to ekumeniczne zaproszenie chrześcijan Europy do ponownego przyjrzenia się żydowskiej tożsamości Kościoła. Wyjątkowo cenna książka, stanowiąca wypowiedź czterech naukowców, poszukujących odpowiedzi na niezwykle aktualne pytanie „Co to znaczy być Kościołem w epoce postsupersesjonistycznej i czy nadal powinno mieć dla nas znaczenie to, że Jezus na krzyżu został ogłoszony Królem Żydów?”. Ta książka jest dowodem na to, że Pan działa dzisiaj przez swojego Ducha Świętego, budując swój Kościół i przywracając mu to, co zostało utracone na tak długi czas. ze wstępu kard. Christopha Schönborna Wydawnictwo ThinkGod pl. Kraków 2022
Read More

Powrócić do Jezusa z Nazaretu

Rafael Luciani niniejszą książką kieruje wezwanie powrotu do Jezusa, aby coraz prawdziwiej i wierniej zakorzenić naszą wiarę w Jego ludzkiej postawie, przesłaniu i służbie królestwu Ojcu. Autor zaprasza nas do skorygowania pewnych sposobów myślenia o Jezusie Chrystusie, nie dość wiernych Jezusowi praktyk religijnych i stylu życia, który jest wypaczeniem postawy prawdziwego podążania za Chrystusem. Autor: Rafael Luciani Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2018
Read More

Żydzi w doktrynie Kościoła Katolickiego po Soborze Watykańskim II

Książka zdobyła wyróżnienie Feniks 2023 w kategorii „Nauki kościelne”. Nagrody przyznawane są przez Polskie Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Uzasadnienie przyznania nagrody: „Publikacja istotna i potrzebna z punktu widzenia współczesnych relacji katolicko-żydowskich. Wskazując na nieustanną potrzebę prowadzenia dialogu między oboma wyznaniami i kulturami, stanowi ważną pomoc w poznaniu tradycji judaizmu, z którego wyrasta chrześcijaństwo.” Dlaczego przymierze Boga z narodem wybranym jest nieodwołalne? Czy Żydzi poprzez swoje praktyki uczestniczą dziś w zbawieniu? Jaką rolę w dialogu Kościoła z judaizmem pełnią hebrajscy katolicy? Prof. Gavin D’Costa, teolog na Uniwersytecie Bristolskim przeprowadza rzetelną analizę posoborowych dokumentów Magisterium Kościoła, pokazując, w jakich kierunkach może rozwinąć się refleksja
Read More

Kto jadł obiad z Abrahamem

W wielu miejscach Pisma Świętego jest mowa o pewnej postaci. Aby zrozumieć, kim jest ta postać, musimy zmierzyć się z naszym dotychczasowym sposobem pojmowania Boga i Jezusa Mesjasza. Dostrzeżenie związku pomiędzy Aniołem Pana w Starym Testamencie i postacią Jezusa, Jeszuy Mesjasza, w Nowym Testamencie jest wyzwaniem zarówno dla chrześcijańskiego, jak i dla żydowskiego światopoglądu. Książka ta ma za zadanie pobudzić do namysłu i zbudować most łączący żydowskie i chrześcijańskie zrozumienie Biblii. Głównym jej celem jest przedstawienie tego, w jaki sposób Bóg objawia się w Piśmie Świętym oraz jak opisana jest w nich natura Jezusa Chrystusa. Odkrycie tej prawdy jest dla
Read More