Archives for Artykuły

Parsza na Szabat 8.08.2020 r. – עֵקֶב Eikev (w rezultacie)

Tora: Pwt 7,12-11,25 Haftora: Iz 49,14-51,3; Brit Hadasza: Rz 8,31-39 Tora Pwt 7: (12) Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie ci Pan, Bóg twój, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł przodkom twoim. (13) Będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię. Pobłogosławi owoc twojego łona i owoc twojego pola: twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od twych krów i pomiot od twoich owiec, na ziemi, o której poprzysiągł twoim przodkom, że da ją tobie. (14) Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. (15) Pan oddali od ciebie wszelką chorobę, nie ześle na ciebie żadnej ze
Read More

Parsza na Szabat 1.08.2020 r. וָאֶתְחַנַּן Va‘etchanan (i błagałem)

Tora: Pwt 3,23-7,11; Haftora: Iz 40,1-26; Brit Hadasza: Mk 12,28-34 Tora: Pwt 3: (23) Wtedy prosiłem Pana: (24) Panie mój, Boże, Tyś zaczął swojemu słudze objawiać swą moc i rękę potężną. Któryż bóg na niebie lub na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje? (25) Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry, i Liban. (26) Lecz przez was rozgniewał się na mnie Pan i nie wysłuchał mnie. I rzekł Pan do mnie: Dość, nie mów Mi o tym więcej! (27) Wejdź na szczyt Pisga i podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego
Read More

Parsza na Szabat 25.07.2020 r. – דְּבָרִים D’varim (Słowa)

Tora: Pwt 1,1 – 3,22; Haftora: Iz 1,1 – 27; Brit Hadasza: 1 Tm 3,1 – 7 Tora: Pwt 1: (1) Tymi słowami przemawiał Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni, w Arabie naprzeciw Suf, między Paran, Tofel, Laban, Chaserot i Di-Zahab. (2) Jedenaście dni drogi jest przez góry Seir z Horebu do Kadesz-Barnea. (3) W czterdziestym roku, jedenastym miesiącu, pierwszym dniu miesiąca powiedział Mojżesz Izraelitom wszystko, co mu Pan dla nich zlecił. (4) Po pokonaniu Sichona, króla Amorytów, mieszkającego w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, mieszkającego w Asztarot w Edrei, (5) za Jordanem, w kraju Moabu, począł Mojżesz wpajać to prawo, mówiąc: (6) Pan, nasz Bóg mówił do nas
Read More

Parsza na Szabat 11.07.2020 r. פִּנְחָס – Pinchas

Tora: Lb 25,10-30,1; Haftora: Jr 1,1-2,3; Brit Hadasza: J 2,13-22 Tora: Lb 25: (10) Mówił znowu Pan do Mojżesza: (11) Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od Izraelitów, gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie Izraelitów w mojej zazdrości. (12) Oznajmij więc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju. (13) Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, które mu zapewni kapłaństwo na wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania w imieniu Izraelitów. (14) Izraelita, który zginął z Madianitką, nazywał się Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z rodów pokolenia Symeona. (15) Madianitka, którą zabito, nazywała się Kozbi
Read More

Szabat on-line…

Zapraszamy do przyłączenia się do świętowania Szabatowego przygotowanego przez naszych przyjaciół z Fundacji POLANIA. Transmisja wydarzenia jest dostępna na kanale YouTube pod linkiem:
Read More

Parsza na Szabat 25.04.2020 r. Tazria-Metzora / פרשת תזריע־מצרע Tora: Kpł 12,1 – 13,59 / Kpł 14,1-15,33 Haftora: 2 Krl 7,3-20 Brit Hadasza: J 6,8-13 / Mt 8,1-17 Kpł 12: (1) Dalej powiedział Pan do Mojżesza: (2) Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. (3) ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. (4) Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. (5) Jeżeli
Read More

Czy luteranin może się zaangażować w TJCII?

Pastor Hans Scholz – odpowiedzialny za inicjatywę TJCII w Niemczech Wizja TJCII odnosi się to historycznego wydarzenia, soboru Apostołów w Jerozolimie, opisanego w Dziejach apostolskich w rozdziale 15. Podobnie jak wtedy liderzy pierwszych wspólnot wierzących, którzy byli Żydami nie wymagali od nieżydowskich wierzących praktykowania żydowskiego sposobu życia, tak dziś Kościół w swych różnych ekspresjach nie powinien wymagać od żydowskich wierzącyh w Jezusa konwersji na chrześcijaństwo. Czy jest to do zaakceptowania przez Protestantów? Luteran? Zgodnie z tradycyjną nauką, uwierzenie w Jezusa oznacza nawrócenie, a nawrócenie prowadzi do chrztu, który może być udzielony jedynie przez wyświęconych duchownych kościoła. Tu zgadzamy się z
Read More