Książka Daniela Justera jest ważną publikacją w rozumieniu podstaw teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Autor książki dr Daniel Juster zaangażowany w ruch żydów mesjanistycznych od 1972 roku jako dyrektor Tikkun Ministries oraz starszy pastor kongregacji Berth Messiah, prezentuje jak sam napisała, nie podręcznik teologii dla ruchu mesjanistycznego, ale szkic tematyki związanej z młodym ruchem. Wartość tej pozycji jest wciąż aktualna, choć od jej powstania mija już 25 lat. Autor podejmuje kwestie podstawowe dla zorientowania ruchu mesjańskiego w ich tożsamości i podstawach teologicznych. Istotną kwestią jest w niej odniesienie się do relacji wierzących w Jezusa/Jeszue Żydów do ich własnej tradycji jak i Nowotestamentalnych korzeni w uwzględnieniem relacji do chrześcijaństwa. Jest to o tyle ważna kwestia, bo na niej zasadza się wyjątkowość całego ruchu mesjańskiego, który w swym rozwoju w nowy sposób odczytuje znaczenie Ecclesia ex Judais.

Lektura książki Justera daje głębszy wgląd w rozumienie Pisma w ich żydowskim kontekście, poszerza horyzont spojrzenia na Kościół i stawia ważne pytania o obecność ruchu mesjanistycznego w świecie zarówno żydowskim jak i chrześcijańskim. Tematy jaki podejmuje zawarte są w poszczególnych rozdziałach:

  1. Biblijne znaczenie Izraela;
  2. Powołanie Izraela;
  3. Judaizm mesjanistyczny: kontrowersyjne wersety biblijne;
  4. Historia wzajemnych stosunków judaizmu i chrześcijaństwa;
  5. Życie i wiara Żydów mesjanistycznych;
  6. Paweł, Izrael i Prawo (Tora);
  7. Styl życia Żydów mesjanistycznych;
  8. Żydowski i biblijny styl pobożności;
  9. Zagrożenia i problemy ruchu mesjanistycznego;
  10. Wizja rozwoju ruchu mesjanistycznego.

Tak prezentowany materiał pokazuje nam szerokość i znaczenie tej książki. Warto do niej sięgnąć jako ważnej na rynku polskim publikacji, dającej podstawy teologiczne w rozumieniu ruchu mesjanistycznego.