Archives for Książki

TJCII – Wizja, geneza i dokumenty

Broszura „TJCII – wizja, geneza, dokumenty” stanowi zarys najważniejszych wydarzeń i publikacji międzynarodowej inicjatywy „W kierunku Soboru Jerozolimskiego II”. Znajdziemy tu zarówno krótkie streszczenie historii powstania tej inicjatywy, świadectwa niektórych członków Komitetu Wykonawczego (obecnie Międzynarodowej Rady Liderów), a także kilka ważnych dokumentów wypracowanych przez dziesiątki lat wspólnych spotkań liderów mesjańskich i przedstawicieli kościołów chrześcijańskich (m.in. założenia TJCII, przedstawienie wizji TJCII, wpływ wizji na jedność Kościoła, opis teologicznych zadań inicjatywy TJCII, a także deklarację dotyczącą TJCII i miejsca Żydów w Kościołach). Broszura (w dowolnej ilości) dostępna jest za dobrowolną ofiarą w biurze Fundacji „W Jedności”.
Read More

Dr Daniel Juster, Ks. Dr Peter Hocken – Żydowski Ruch Mesjanistyczny

„Rozwijający się dynamicznie na całym świecie żydowski ruch mesjanistyczny (czyli ruch Żydów uznających w Jezusie Mesjasza), wymaga niewątpliwie bardzo szerokiego studium i licznych opracowań. Autorzy niniejszej książki nie podjęli się zadania przedstawienia wszystkich nurtów teologii mesjańskiej i nie opisali szczegółowo funkcjonowania poszczególnych kongregacji mesjańskich. Zasygnalizowali raczej istnienie tego fenomenu stanowiącego bardzo interesujący a nawet niezbędny element, wprowadzający świat wierzących w Chrystusa w nowe, ciekawe przestrzenie. W książce „Wprowadzenie w żydowski ruch mesjanistyczny” znajdziemy definicję tego ruchu, jego krótką historię, ukazanie działalności ruchu mesjanistycznego w Izraelu i innych narodach, wraz z zasygnalizowaniem niektórych napięć pojawiających się wewnątrz tego  młodego stosunkowo ruchu.
Read More

Ks. Dr Peter Hocken – Uzdrowienie Ran Przeszłości

Opracowanie ks. dr. Petera Hockena „Uzdrawianie ran przeszłości” bardzo mocno dotknęło mojego serca. Przypomniało mi dni, gdy jako młody prezbiter analizowałem pierwsze wydanie papieskiego listu „Tertio millennio adveniente”. Pamiętam, jak z wypiekami na twarzy czytałem wypowiedź papieża, kreślącą wspaniałą wizję duchowych przygotowań na Wielki Jubileusz Roku 2000. Fundamentem przygotowań miał być rok wstępny, związany z przeprowadzeniem rachunku sumienia. Jego konsekwencją miała być postawa pokuty za czyny, którymi uczniowie Jezusa obrazili Boga i ludzi. Pamiętam również dyskusję, jaka toczyła się wśród teologów o celowości angażowania autorytetu Kościoła w przepraszanie za grzechy popełnione w przeszłości. Także i drugi dokument, wspominany i przytaczany
Read More