Monthly Archives styczeń 2020

Roy Schoeman – Miód ze skały. Historie nawróconych Żydów

Fragment przedmowy do książki „Miód ze skały” wskazuje, że czytelnik będzie miał okazję zapoznać się z szesnastoma wstrząsającymi historiami „współczesnych Żydów, kobiet i mężczyzn, którzy odnaleźli pełnię judaizmu i wypełnienie się przymierza w Jezusie Chrystusie. Niektórzy pochodzą z zeświecczonych, liberalnych, a nawet ateistycznych rodzin żydowskich, podczas gdy inni wywodzą się z domów ortodoksyjnych lub nawet chasydzkich. Niektórzy nie posiadali głębokiej znajomości judaizmu, podczas gdy inni obracali się wśród najbardziej wykształconych w dziedzinie teologii Żydów swoich czasów. Niektórzy byli bogaci i odnieśli ogromy sukces w życiu, inni żyli na marginesie społeczeństwa. Ale cechą wspólną ich wszystkich była głęboka tęsknota za Bogiem,
Read More

Mark S. Kinzer – Zgłębiając własną tajemnicę – Kościół w żydowskiej myśli mesjańskiej

Książkę Marka Kinzera, mesjańskiego Żyda, o Chrystusie, Kościele i Izraelu, należy powitać z wielką radością na naszym rodzimym rynku wydawniczym. Niedostatek myślenia o Kościele z perspektywy jego judaistycznych początków jest oczywisty. Okazuje się bowiem, że konsekwentne widzenie Kościoła w świetle tajemnicy Izraela, narodu wybranego, pogłębia rozumienie naszej własnej chrześcijańskiej tożsamości. Izraelo-chrystologia i i Izraelo- eklezjologia – tak jak są one tu zaprezentowane – to konieczne momenty odkrywania genezy i natury wspólnoty wierzących w Chrystusa. W tym względzie książka Kinzera to nie tylko podróż w historię, ale i w głąb tajemnicy Ludu Bożego. Każdy, kto odważy się ją rozpocząć, szybko doświadczy,
Read More

Daniel Juster – Powrót do Korzeni

Książka Daniela Justera jest ważną publikacją w rozumieniu podstaw teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Autor książki dr Daniel Juster zaangażowany w ruch żydów mesjanistycznych od 1972 roku jako dyrektor Tikkun Ministries oraz starszy pastor kongregacji Berth Messiah, prezentuje jak sam napisała, nie podręcznik teologii dla ruchu mesjanistycznego, ale szkic tematyki związanej z młodym ruchem. Wartość tej pozycji jest wciąż aktualna, choć od jej powstania mija już 25 lat. Autor podejmuje kwestie podstawowe dla zorientowania ruchu mesjańskiego w ich tożsamości i podstawach teologicznych. Istotną kwestią jest w niej odniesienie się do relacji wierzących w Jezusa/Jeszue Żydów do ich własnej tradycji jak i
Read More

D. H. Stern – Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu

Żydowski komentarz do Nowego Testamentu, który oddało do rąk czytelnika wydawnictwo Vocatio to nieoceniona pomoc w zgłębianiu Biblii. Często czytając Nowy Testament zapominamy o środowisku jego powstania, o kontekście kulturowym, próbujemy odczytać Jezusa według naszego klucza. Jeśli jednak chcemy poznać prawdziwe oblicze Boga-Człowieka nie możemy pozbawiać go Jego tożsamości. David Stern, Żyd wierzący w Jezusa z niezwykłym wyczuciem tłumaczy znany nam wszystkim Nowy Testament, w świetle kultury, języka, czasów w jakich Mesjasz Izraela chodził po ziemi. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy sięgają po Nowy Testament by lepiej poznać swojego zbawiciela.
Read More

Brat Efraim – Jezus Żyd praktykujący

Sam tytuł owej książki dla wielu będzie szokiem. Zbyt często odłączamy Jezusa od Jego korzeni. Zbyt często zapominamy, że przyszedł na świat w konkretnej kulturze, w konkretnej rodzinie. Ta pozycja może być pomocna w zgłębianiu korzeni Chrystusa, odkrywaniu Jego żydowskiej tożsamości. Wiele ze zwyczajów wzmiankowanych w Nowym Testamencie pozostaje dla nas niezrozumiałymi. Mijamy je w tekście jako coś z jednej strony oczywistego, z drugiej nieodgrywającego znaczącej roli w historii Jezusa. Tracimy w ten sposób okazję do poznania lepiej Boga, który stał się człowiekiem. Książka Jezus Żyd praktykujący może być naszym przewodnikiem po świecie, którego częścią jest Jezus. Może prowadzić nas
Read More