Czym jest TJCII?

W Kierunku Soboru Jerozolimskiego II (TJCII) jest międzynarodową i międzydenominacyjną inicjatywą mającą na celu pojednanie pomiędzy żydowską i nie-żydowską (pochodzącą z innych narodów) częścią Kościoła.

Czytając Księgę Dziejów Apostolskich (rozdział 15), widzimy z jakim szacunkiem, zrozumieniem i wrażliwością bracia Żydzi zebrani na tzw. Pierwszym Soborze Jerozolimskim, przyjęli wierzących w Jezusa pochodzenia pogańskiego.

W dzisiejszych czasach z radością widzimy niesamowite poruszenie Ducha Świętego, który często w ponadnaturalny sposób daje rozpoznać Jezusa (Jeszuę) – Mesjasza Izraela coraz większej liczbie Żydów. To zaś wymaga od całej nie-żydowskiej części Kościoła podobnego szacunku, zrozumienia i wrażliwości, która umożliwi Żydom wyznawanie Jezusa bez konieczności porzucenia swojej żydowskiej tożsamości.

Dziś razem jako Żydzi i nie-Żydzi wierzący w Jezusa wytrwale podążamy w „Kierunku Soboru Jerozolimskiego II”, który jak wierzymy będzie pewnego rodzaju odwrotnością postanowień Pierwszego Soboru z roku 50-tego i pozwoli na przyjęcie Żydów z ich szczególnym obdarowaniem.

Zapraszamy do oglądnięcia krótkiego filmiku, w którym Marty Waldman, rabin mesjański, inicjator wizji, wyjaśnia krótko czym jest TJCII.