TJCII Polska dołącza się do globalnego postu i modlitwy za Izrael. Jest to między innymi odpowiedź na słowo Mike’a Blickle’a z Domu Modlitwy w Kansas City (można posłuchać tu: https://youtu.be/g8LtBgFB3aY)

Ale też odpowiedź na zachętę jaką skierował do nas sekretarz generalny TJCII – Marty Waldman:”Prosimy abyście połączyli się z nami w modlitwie!

Psalm 122,6-9 mówi: Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: Pokój w tobie! Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie. W Liście do Rzymian 10,1 czytamy: Z całego serca pragnę zbawienia Izraela i modlę się za nim do Boga Duża część światowego ruchu modlitewnego została pobudzona do modlitwy się o pokój dla Jerozolimy i zbawienie Izraela. Wierzymy, że konieczne jest pilne zgromadzenie wielu innych partnerów do tej modlitwy. Jeden z liderów tego ruchu modlitewnego napisał do mnie jak bardzo ważne i pilne jest to wezwanie do modlitwy: Napisał: „Stajemy u progu historycznego wydarzenia, pragnę więc Was przekonać do zaangażowania maksymalnego zaangażowania, tak aby miliony osób modliły się za Izrael przez 1 godzinę dziennie przez 21 dni…”.„Jestem przekonany, że w tych dniach (7-28 maja) ponad 5 milionów wierzących na całym świecie będzie się modlić za Izrael” Inny lider globalnego ruchu modlitewnego wyjaśnił, że w tym czasie ponad 100 milionów ludzi będzie się modlić za wszystkie narody ziemi, w tym za Izrael. To wezwanie modlitewne będzie miało swoje zwieńczenie w Jerozolimie w dniu 28 maja, gdy tysiące chrześcijan (i mesjanistycznych Żydów) zgromadzi się na południowych stopniach Góry Świątynnej na Starym Mieście, aby modlić się o zbawienie Izraela. To wydarzenie będzie miało miejsce w Niedzielę Pięćdziesiątnicy. Obecne wezwanie do modlitwy o zbawienie Izraela, jest niesamowitym znakiem przebudzenia w Kościele. Nie przypominam sobie, aby coś takiego (zarówno jeśli chodzi o liczby jak i o globalny zasięg) miało miejsce kiedykolwiek wcześniej. W co najmniej 40 krajach świata wstawiennicy TJCII, modlą się o zbawienie Izraela oraz o pojednanie Żydów i pogan w Ciele Mesjasza. Niech nasz Pan i Bóg objawi Jeszuę całemu Izraelowi i Narodom. On jest Światłem dla narodów i Chwałą Izraela! (Łukasza 2,30-32; Izajasza 49,6)”Jeśli chcesz dołączyć się do rzesz wstawienników na całym świecie, proponujemy również możliwość wspólnej modlitwy z nami (niestety tylko on line). Jesteśmy codziennie pod linkiem: https://us06web.zoom.us/j/88983643409…