Największe przebudzenie wszechczasów stoi wciąż przed nami: Przyjęcie ludu Izraela! Życie z martwych – dla wszystkich ludów na całym świecie. Aby ten potężny plan Boga mógł się urzeczywistnić, potrzebni są kapłani; wierzący, którzy zajmą swoje miejsce w modlitwie po stronie Izraela i w wierze zanurzą swoje stopy w Jordanie, aby doświadczyć, w jaki sposób Bóg otwiera drogę do Ziemi Obiecanej. Wówczas całe Ciało Chrystusa – z Żydów i narodów – dojdzie do jedności wiary i pełni Bożej.

Czy słyszysz to wołanie?
Czuję mocne przynaglenie i modlę się, by Kościół usłyszał wołanie Boga i zajął swoje miejsce. Wtedy również tutaj, w tej ziemi z martwych powstanie życie i przyjdzie przebudzenie, w którym doświadczycie, że Pan prawdziwie zamieszkał pomiędzy wami.

Autor: Beniamin Berger, Wydawnictwo Rhema