Jezus, Król żydowski? Judaizm mesjanistyczny, żydowscy chrześcijanie i teologia postsupersesjonistyczna to ekumeniczne zaproszenie chrześcijan Europy do ponownego przyjrzenia się żydowskiej tożsamości Kościoła.

Wyjątkowo cenna książka, stanowiąca wypowiedź czterech naukowców, poszukujących odpowiedzi na niezwykle aktualne pytanie „Co to znaczy być Kościołem w epoce postsupersesjonistycznej i czy nadal powinno mieć dla nas znaczenie to, że Jezus na krzyżu został ogłoszony Królem Żydów?”.

Ta książka jest dowodem na to, że Pan działa dzisiaj przez swojego Ducha Świętego, budując swój Kościół i przywracając mu to, co zostało utracone na tak długi czas. 
ze wstępu kard. Christopha Schönborna

Wydawnictwo ThinkGod pl. Kraków 2022