Drodzy przyjaciele, z radością przedstawiam wam inicjatywę modlitewną światła dla Mesjasza, dzięki której chcielibyśmy przynajmniej raz w tygodniu złączyć się z pojedynczymi osobami w naszym kraju i mając na uwadze ich gorliwość dla Mesjasza Izraela, Kościoła, Narodu Wybranego i inicjatywy TJCII modlić się

1/ tymi samymi słowami

2/ w tym samym czasie

3/ w tej samej przestrzeni (naszego kraju).

W czasie modlitwy chcemy prosić Pana w następujących intencjach:

  • za naród Izraela, aby uznał w Jeszui swego Mesjasza,
  • o jedność wszystkich chrześcijan,
  • o pojednanie chrześcijan z narodem żydowskim i eliminację wszelkich form antysemityzmu,
  • o jedność chrześcijan i Żydów mesjanistycznych oraz o urzeczywistnienie idei tzw. II Soboru Jerozolimskiego
  • za inicjatywę TJCII i wszystkie osoby w jakikolwiek sposób związane z tym dziełem.

Osoby nie związane z dziełem TJCII również są zaproszone do tej modlitwy, jeśli akceptują trzy pierwsze intencje podane powyżej.

CHCEMY SIĘ MODLIĆ W KAŻDY PIĄTEK PO ZACHODZIE SŁOŃCA, wtedy, gdy w biblijnym sposobie liczenia czasu, zaczyna się sobota i w domach Żydów na całym świecie (ale również coraz częściej w domach osób modlących się za naród żydowski) zapalają się świąteczne (szabatowe) świece

Dlaczego wybraliśmy ten czas?

– Rozpoczynająca się sobota łączy czas odkupieńczej śmierci Jezusa na krzyżu (piątek) z radosną nadzieją zmartwychwstania niedzielnego poranka. Jest łącznikiem pokoju między odkupieniem a zmartwychwstaniem. Czasem, w którym dni świąteczne zarówno dla Żydów jak i dla chrześcijan spotykają się i uzupełniają w braterskiej jedności, szczególnie w sercach tych, którzy w pełni rozumieją i celebrują te tajemnice.Oczywiście mamy świadomość, że w Ziemi występują różnice czasu, jednak w tym przypadku chcemy również na ten fakt spojrzeć w sposób pozytywny. Dzięki temu nasza modlitwa w poszczególnych narodach jest niejako rozłożona w czasie.

Miejscem modlitwy tej modlitwy są przede wszystkim nasze domy, w których modlimy się na co dzień. Mogą to być także inne miejsca, w których na co dzień przebywamy. Takie „rozproszenie” miejsc modlitwy i ludzi modlących się chcemy postrzegać zgodnie z przypowieścią Jezusa o soli lub o kwasie, które muszą być rozproszone, aby posolić czy zakwasić przestrzeń naszych narodów, a ostatecznie przestrzeń całej Ziemi.

FORMA MODLITWY:

  • symboliczne zapalenia świateł świec

(Przy błogosławieństwie można ewentualnie wykorzystać poniżej podane Słowa blogosławienia światła, które są oparte na tradycyjnych żydowskich modlitwach błogosławieństwa i słowach Jezusa o świetle)

  • W modlitwie dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu w poszczególnych prośbach.

WIZUALIZACJA SIECI MODLITWY:

Aby modlący się mogli przeżywać jedność modlitewną w ramach sieci ŚWIATŁA DLA MESJASZA, planujemy w przyszłości na stronie internetowej TJCII.PL (a może i na stronie europejskiej czy światowej inicjatywy TJCII) stworzyć mapę naszego kraju ze światłami (płomykami) naniesionymi w tych miejscach, w których konkretne osoby zechcą przyłączyć się do tego czasu modlitwy (wraz z podaniem ilości osób – np., Katowice 4, Kraków 12 itp.).

Dlatego prosimy wszystkich tych, którzy zdecydują się na przyłączyć do inicjatywy modlitewnej ŚWIATŁA DLA MESJASZA (i regularnie, co Szabat modlić się w przedstawionych wyżej intencjach),

o przesyłanie informacji na adres e-mail: biuro@wjednosci.org

SŁOWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ŚWIATEŁ:

Po polsku:       

„Błogosławiony jesteś Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, który nas uświęciłeś słowami Jezusa/Jeszuy: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia”  (Jan 8, 12)

Po hebrajsku:  

                 העולם מלך אלהינו יהוה אתה ברוך

ישוע בדברי קדשנו אשר

אָנֹכִי אוֹר הָעוֹלָם

הַהֹלֵךְ אַחֲרַי לֹא יֵלֵךְ בַּחֹשֶׁךְ

כִּי־לוֹ אוֹר הַחַיִּים

Zapis fonetyczny:    

   BARUCH ATA ADONAJ ELOHEJNU MELECH HAOLAM

ASHER KIDSHANU BEDIVREJ JESHUA:

ANOCHI OR HAOLAM

   HAHOLECH ACHARAJ LO JELECH BACHOSHECH

 KI LO OR HACHAJIM