Proponujemy również zapoznanie się z następującymi dokumentami lub opracowaniami:

Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku do religii niechrześcijańskich (szczególnie pkt 4): https://religie.wiara.pl/doc/471908.Nostra-aetate-Deklaracja-Soboru-Watykanskiego-II-o-stosunku

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Pamięć i pojednanie – Kościół i winy przeszłości https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_pl.html#:~:text=W%20ten%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20spos%C3%B3b%20wspomnienie%20zgorsze%C5%84%20z%20przesz%C5%82o%C5%9Bci,wczoraj%20mo%C5%BCe%20sprzyja%C4%87%20odnowie%20i%20pojednaniu%20w%20tera%C5%BAniejszo%C5%9Bci.

Dabru emet – żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (ogłoszone 10 września 2000) (https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/dabru_emet_pl.html

„Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29) Refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko- żydowskich z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” (art. 4) https://religie.wiara.pl/doc_pr/2926520.Bo-dary-laski-i-wezwanie-Boze-sa-nieodwolalne-Rz-11-29