Broszura „TJCII – wizja, geneza, dokumenty” stanowi zarys najważniejszych wydarzeń i publikacji międzynarodowej inicjatywy „W kierunku Soboru Jerozolimskiego II”. Znajdziemy tu zarówno krótkie streszczenie historii powstania tej inicjatywy, świadectwa niektórych członków Komitetu Wykonawczego (obecnie Międzynarodowej Rady Liderów), a także kilka ważnych dokumentów wypracowanych przez dziesiątki lat wspólnych spotkań liderów mesjańskich i przedstawicieli kościołów chrześcijańskich (m.in. założenia TJCII, przedstawienie wizji TJCII, wpływ wizji na jedność Kościoła, opis teologicznych zadań inicjatywy TJCII, a także deklarację dotyczącą TJCII i miejsca Żydów w Kościołach). Broszura (w dowolnej ilości) dostępna jest za dobrowolną ofiarą w biurze Fundacji „W Jedności”.