Archives for Bez kategorii

Co warto przeczytać (a co nie jest w wersji książkowej)

Proponujemy również zapoznanie się z następującymi dokumentami lub opracowaniami: Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku do religii niechrześcijańskich (szczególnie pkt 4): https://religie.wiara.pl/doc/471908.Nostra-aetate-Deklaracja-Soboru-Watykanskiego-II-o-stosunku Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Pamięć i pojednanie – Kościół i winy przeszłości https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_pl.html#:~:text=W%20ten%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20spos%C3%B3b%20wspomnienie%20zgorsze%C5%84%20z%20przesz%C5%82o%C5%9Bci,wczoraj%20mo%C5%BCe%20sprzyja%C4%87%20odnowie%20i%20pojednaniu%20w%20tera%C5%BAniejszo%C5%9Bci. Dabru emet – żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (ogłoszone 10 września 2000) (https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/dabru_emet_pl.html „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29) Refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko- żydowskich z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” (art. 4) https://religie.wiara.pl/doc_pr/2926520.Bo-dary-laski-i-wezwanie-Boze-sa-nieodwolalne-Rz-11-29
Read More

Post i modlitwa za Izrael

TJCII Polska dołącza się do globalnego postu i modlitwy za Izrael. Jest to między innymi odpowiedź na słowo Mike’a Blickle’a z Domu Modlitwy w Kansas City (można posłuchać tu: https://youtu.be/g8LtBgFB3aY) Ale też odpowiedź na zachętę jaką skierował do nas sekretarz generalny TJCII – Marty Waldman:”Prosimy abyście połączyli się z nami w modlitwie! Psalm 122,6-9 mówi: Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: Pokój w tobie! Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił
Read More

Pielgrzymka śladami cadyków

W niedzielę 10 października część polskiej grupy TJCII miała przywilej uczestniczyć w kolejnej odsłonie pielgrzymki śladami cadyków. Tym razem pod przewodnictwem Simchy Kellera, mieliśmy możliwość zanurzyć się w dziedzictwie żydowskiego Kazimierza w Krakowie. Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystą Eucharystią celebrowaną w klasztorze Ojców Franciszkanów przez Ojca dr Mariusza Orczykowskiego OFMConv. i ks. dr Andrzeja Tuleja delegata do spraw ekumenizmu i kontaktów religijnych w archidiecezji warszawskiej. W krótkim czasie dzięki żywym, dynamicznym opowiadaniom rabina Kellera, mogliśmy nie tylko niejako dotknąć fascynującej historii Żydów w Krakowie, ale również posłuchać interpretacji jednej z Parsz Tory. To wszystko kolejny raz pokazało jak wielkie bogactwo wnosi
Read More

I jeszcze o Ojcu Danielu Rufiesenie OCD

W ostatnich dniach zostaliśmy zasypani nowymi opracowaniami na temat wybitnej postaci Ojca Daniela Rufeisena – Żyda a potem katolickiego zakonnika zawsze noszącego w sercu tęsknotę za odrodzeniem żydowskiej części Kościoła. Zachęcamy do zapoznania się z tym niełatwym fragmentem jego historii w artykule wybitnego historyka Pana Adama Dziuroka z Katowic:
Read More

Relacje katolicko-żydowskie: historia najkrótsza

Janusz Poniewierski Myślenie Kościoła na temat Żydów i judaizmu przez całe stulecia wyznaczała tzw. teologia zastępstwa. Jej „dogmatem” było przekonanie, że Kościół jako „nowy Izrael” zajął miejsce Izraela „dawnego”. Że przejął Boże obietnice i błogosławieństwo − i teraz to on jest ich jedynym spadkobiercą, a naród żydowski został przez Boga definitywnie odrzucony. To odrzucenie Izraela i zastąpienie go przez Kościół miało być konsekwencją ukrzyżowania Jezusa, skutkiem bogobójstwa, którego – zdaniem teologów chrześcijańskich – dopuścili się Żydzi. W Kościele rzymskokatolickim prawie nikt nie ośmielił się tej narracji kwestionować aż do Soboru Watykańskiego II, na którym przyjęto Deklarację o stosunku Kościoła do
Read More