Archives for Nasze Wydawnictwo

Światło dla narodów

Co roku Izraelici byli zobowiązani do pielgrzymi do Jerozolimy, celem świętowania trzech głównych świąt: Pesach, Szawuot i Sukkot. Od czasu niewoli babilońskiej żydowska diaspora rośnie, staje się coraz większa i coraz bardziej szerzej rzucona po całym świecie. Tak więc, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w dniu Pięćdziesiątnicy „Przebywali w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem” (Dz 2, 5). W następnych wersetach (Dz 2, 9 – 11) autor wymienia szczegółowo narody i regiony ziemi skąd pochodzili przybysze. Dobra nowina Ewangelii jest jednak w pierwszej kolejności głoszona Żydom mieszkającym w ziemi Izraela oraz tym Żydom, którzy przybyli z innych narodów.
Read More