Rabin Marty Waldman przesyła słowa otuchy na czas kwarantanny na podstawie Psalmu 46.