Sam tytuł owej książki dla wielu będzie szokiem. Zbyt często odłączamy Jezusa od Jego korzeni. Zbyt często zapominamy, że przyszedł na świat w konkretnej kulturze, w konkretnej rodzinie. Ta pozycja może być pomocna w zgłębianiu korzeni Chrystusa, odkrywaniu Jego żydowskiej tożsamości. Wiele ze zwyczajów wzmiankowanych w Nowym Testamencie pozostaje dla nas niezrozumiałymi. Mijamy je w tekście jako coś z jednej strony oczywistego, z drugiej nieodgrywającego znaczącej roli w historii Jezusa. Tracimy w ten sposób okazję do poznania lepiej Boga, który stał się człowiekiem. Książka Jezus Żyd praktykujący może być naszym przewodnikiem po świecie, którego częścią jest Jezus. Może prowadzić nas do lepszego zrozumienia Jego osoby i misji jaka jest jego udziałem.