Bóg jest naprawdę wspaniały!

Jeśli jeszcze pamiętacie, w czasie ostatniego spotkania liderów TJCII w Polsce, mieliśmy przekonanie, aby kolejny rok pracy TJCII w naszym kraju poświęcić historii (związanej przede wszystkim z obecnością Żydów na ziemiach polskich, ich wkładem w kulturę, naukę i funkcjonowanie społeczeństwa a także pochylić się nad tragicznym rozdziałem II wojny światowej i całej wstrząsającej rzeczywistości jaką był Holokaust).

Spotkanie z Panem Andrzejem

Pierwszym, praktycznym krokiem w realizacji tego celu była wizyta na szlaku pamięci Żydów w Trzebinii, który jest kultywowany i promowany jedynie dzięki staraniom skromnego emeryta – Pana Andrzeja Kostki. To on doprowadził do odnowienia jednego z najstarszych w południowej części Polski cmentarzy żydowskich, to on oprowadza po miejscach życia i męczeńskiej śmierci Żydów trzebińskich i zamieszkujących w sąsiednich miastach i miasteczkach.

W ubiegłym roku towarzyszyliśmy Panu Andrzejowi w pielgrzymce szlakiem męczeństwa Żydów, w tym między innymi modliliśmy się w miejscu, gdzie hitlerowscy zbrodniarze zamordowali kilkadziesiąt osób a później nawet nie pogrzebali ich ciał. 

Spróbujmy coś zrobić

Efektem tego spotkania i przejmującej do głębi serca opowieści Pana Andrzeja było nasze wystąpienie do Burmistrza Miasta Trzebinia oraz Urzędu Miasta z wnioskiem o godne upamiętnienie tych miejsc. Co prawda obawialiśmy się, że czas wyborczy i zmiany z tym związane zapewne zakończą się odłożeniem naszego wniosku na najgłębsze półki szaf urzędniczych, lecz oto kilka dni temu otrzymaliśmy osobiste zaproszenie Pana Burmistrza Trzebinii p. Adama Adamczyka na uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci pomordowanych 87 Żydów i 3 Polaków – mieszkańców Chrzanowa i Jaworzna pomordowanych przez niemieckiego okupanta w dniu 5 września 1939 roku.

Uroczystość odsłonięcia

Uroczystość odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 na cmentarzu żydowskim przy ul. Słowackiego w Trzebinii.

Serdecznie dziękujemy przede wszystkim Bogu, który nas prowadził przez całe to dzieło. Dziękujemy Reni – rodowitej trzebiniance za zainteresowanie tym tematem, p. Andrzejowi Kostce – wytrwałemu kustoszowi pamięci a także Panu Burmistrzowi Adamowi Adamczykowi za podjęcie trudu upamiętnienia tych strasznych wydarzeń ku czci pomordowanych i pamięci przyszłych pokoleń.

Dziękujemy także tym wszystkim, którzy wraz z nami uczestniczyli w ubiegłorocznej pielgrzymce szlakiem męczeństwa Żydów w Trzebinii i od tego czasu modlili się w tej sprawie…

Krótka informacja nt. historii Żydów z Trzebinii tutaj

Wywiad z Panem Andrzejem link