Przypominamy, że już w najbliższy piątek (09.10.2015) odbędzie się comiesięczne spotkanie TJCII w Krakowie i Katowicach. Jak zawsze zachęcamy też do podjęcia w tym dniu postu. Głównymi tematami naszej modlitwy w tym dniu będą kwestie:

– rozwoju współpracy pomiędzy TJCII a wspólnotami katolickimi, polskimi domami modlitwy i kościołami protestanckimi,

– konferencji przygotowywanej przez TJCII, krakowską „Szkołę Sług Ducha” i Fundację „Polania” (konferencja jest wstępnie zaplanowana na grudzień tego roku w Krakowie, a mówcą ma być Beniamin Berger  z Jerozolimy – członek Komitetu Wykonawczego TJCII )