W dniu 6 lutego 2016 r. odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Dlaczego Izrael?” organizowana już po raz czwarty przez Inicjatywę MISSIO wraz z Domem Modlitwy Gliwice 24/7, „TJCII – W Kierunku Soboru Jerozolimskiego II”, Stowarzyszeniem „Służba Shalom”, Kościołem Ewangelicko – Augsburskim oraz Kościołem Ewangelicko – Metodystycznym. Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach.
Głównymi mówcami konferencji byli: Kazimierz Barczuk oraz Adam Dylus.

W czasie konferencji po wspaniałym czasie uwielbienia i modlitwy prowadzonym przez braci i siostry z różnych denominacji chrześcijańskich poruszono m.in. następujące tematy:
1. Co Żydzi dają Kościołowi, co Kościół daje Żydom?
2. Izrael – proroczy cel na czasy ostateczne.
3. Naród wybrany – naród przymierza.
4. Zapomniana rola Kościoła…

Konferencja stanowiła doskonały czas, aby w perspektywie doskonałości i precyzji Słowa Bożego przyjrzeć się nieodwołalnemu przymierzu zawartemu z Izraelem, historii biblijnej nacechowanej gestami miłości Boga do swojego Ludu a także grzechom Kościoła zapominającego na przestrzeni historii o powołaniu i wybraniu Izraela. Jednocześnie zostaliśmy zbudowani biblijną (zamierzoną przez Boga) wizją relacji Izraela i Kościoła (szczególnie mocno przekazaną w Ef 2 oraz Rz 11) a także świadectwem o działaniu Bożym przygotowującym na naszych oczach i w naszych czasach Izrael i Kościół do wejścia w pełnię jaką On zaplanował.

Konferencja zgromadziła osoby z różnych stron Polski a nawet z zagranicy oraz przedstawicieli różnych denominacji chrześcijańskich, którzy z pokorą i skruchą korzyli się przed Bogiem za każdy grzech przeciw Izraelowi ale również proklamowali w mocy Ducha Świętego wypełnienie wszystkich obietnic jakie zostały zapisane w Bożym planie.
Zgodnie z wolą organizatorów w lutym 2017 r. zaplanowano kolejną część cyklu.

Ciesząc się czasem naszego spotkania, przede wszystkim dziękujemy Bogu za błogosławieństwo, umocnienie i święty Boży SZALOM jakiego wszyscy doświadczyliśmy.
Niech Naród Przymierza, Pierworodny Wśród Narodów, Źrenica Bożego Oka doświadcza Jego łaski i prowadzenia oraz wypełnienia wszystkich obietnic jakie zostały w nim złożone!