Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny mamy możliwość zaprosić wszystkich na konferencję z cyklu „Dlaczego Izrael?”, która tym razem będzie poświęcona tematowi szczegółowemu: „Izrael – wybranie, zgorszenie, błogosławieństwo”.

Konferencja odbędzie się w dniu 6 lutego 2106 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 17.00 w Gliwicach w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II (Aleja Jana Pawła II) a głównymi mówcami będą: Kazimierz Baczuk oraz Beata i Adam Dylusowie.

Konferencja jest organizowana we współpracy TJCII z:

  • Inicjatywą Missio
  • Domem Modlitwy w Gliwicach
  • Służbą Shalom
  • Kościołem Ewangelicko – Augsburskim
  • Kościołem Ewangelicko – Metodystycznym

Tematy poszczegolnych sesji:

  1. Co Żydzi dają Kościołowi, co Kościół daje Żydom?
  2. Izrael – proroczy cel na czasy ostateczne.
  3. Naród wybrany – naród przymierza.
  4. Zapomniana rola Kościoła.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Inicjatywy Missio: http://inicjatywamissio.pl/aktualnosci/item/89-dlaczego-izrael