W dniu 17.06.2015 r. mieliśmy przywilej uczestniczyć w odsłonięciu tablicy upamiętanijącej 87 Żydów i 3 Polaków zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta w dniu 5 września w Trzebini.

Wydarzenie to zostało poprzedzone wieloma działaniami podejmowanymi przez wiele lat przede wszystkim przez Pana Andrzeja Kostkę – historyka, kustosza cmenatrza żydowskiego w Trzebini, opiekuna szlaku żydowskiego dziedzictwa kulturowego w tym mieście. W 2014 r. pod przewodnictwem tego niesamowitego człowieka mogliśmy zapoznać się z historią tego niezwykłego miejsca. Z bólem serca staliśmy w miejscach kaźni żydowskich mieszkańców Trzebini, którzy w dniu wybuchu wojny stanowili ponad 60% populacji miasta.

Po refleksji i modlitwie wystosowaliśmy do Burmistrza Miasta oraz Naczelników odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta i Gminy następującego e-maila:

„Z nieskrywaną satysfakcją i wielką wdzięcznością kieruję moje serdeczne podziękowania na ręce Pana Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy Trzebinia za stworzenie i utrzymanie trzebińskiego szlaku kultury żydowskiej i Holokaustu. W sobotę, 9 sierpnia 2014 r. około 20 osób reprezentujących różne środowiska (przede wszystkim katolickie wspólnoty) i miasta (m.in. Kraków, Katowice, Bytom, Jaworzno i Trzebinię), mogło pod opieką p. Andrzeja Kostki zapoznać się z wyjątkowymi miejscami o niezwykłym znaczeniu społecznym i historycznym. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne p. Andrzeja pozwoliło nam niejako uchylić kurtynę historii i przenieść się do wspaniałych czasów wielokierunkowego rozwoju Trzebiniale też do ciemnych czasów II wojny światowej, w czasie której nazistowscy zwyrodnialcy spod znaku swastyki, z niewyrażalnym okrucieństwem wymordowali lub deportowali ludność żydowską stanowiącą wówczas znaczącą siłę społeczną, religijną i kulturalną miasta i gminy. Z bólem serca stawaliśmy na opuszczonym (choć w miarę dobrze utrzymanym cmentarzu żydowskim), ale też w miejscach, które nawet dla współczesnychtrzebinian są do tej pory nieznanymi obszarami dzisiaj zagospodarowanymi lub (wręcz przeciwnie) zarosłymi wybujałymi trawami, gdzie w czasie II wojny światowej rozgrywały się ludzkie tragedie, a tworzący historię i byt Miasta Żydzi byli mordowani. Wiem, że nie sposób zapewne upamiętnić każdego miejsca naznaczonego krwią męczenników, wydaje się jednak, że miejsca niektórych znaczących i dobrze udokumentowanych wydarzeń powinny być w szczególny sposób utrzymane, oznaczone i upamiętnione, ukazując znaczenie jakie historia może mieć dla współczesności. Wydaje się, że tak wspaniale i dynamicznie rozwijające się dziś miasto i gmina musi dbać o właściwą równowagę między patrzeniem w przyszłość a upamiętnieniem przeszłości z której wyrasta teraźniejszość”

Po upływie niecałego roku od w/w pisma (a przede wszsystkim dalszych staraniach podejmowanych przez p. Andrzeja Kostkę) wczoraj mogliśmy uczestniczyć w doniosłej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w obecności p. Włodzimierza Kaca – Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, przedstawicieli Kościoła Katolickiego, Pana Burmistrza Miasta i Gminy, Naczelników wydziałów, Dyrektorów Gminny jednostek i innych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *